เวทีรวมพลัง ภาคเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

10644251 932317993520617 1494408176473335248 o   10258814 932318010187282 7376105329614218951 o   12705309 932325326853217 3792290225059388887 n

 

    เวทีรวมพลัง ภาคเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งในเวทีวันนี้ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 5 ข้อได้แก่ 1.จะช่วยกันพัฒนาส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2.จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.จะพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4.จะเสริมสร้างสวัสดิการชุมชนและ 5.จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยุดธรรมะและความถูกต้องโดยเริ่มจากโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

12719531 932317876853962 81172701139876006 o   12745525 932325486853201 8423515846080776193 n   12747368 932318136853936 4630293852432073697 o