ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น สุจริต : ร่วมสร้างสังคมสุจริต ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แล

ปก

          วันพุธที่ 30 พ.ค. 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม (งานพื้นที่) เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม สวนริมเขา อ.เมือง จ.สระบุรี

          ศูนย์คุณธรรม ได้บรรยายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้
                    1. ความสำคัญและการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
                    2. แนวทางและผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
                    3. การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
                    4. เกณฑ์การคัดเลือกประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

          พร้อมทั้งได้มีการจัดทำกระบวนการระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดแผนปฏิบัติการและการประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ หน่วยงาน อำเภอ และผู้แทนชุมชน ภายในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ กว่า 110 คน

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8