ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9

ปก

          วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และ ขอข้อเสนอแนะในการจัดทำภาพวาดศิลปกรรม “พระมหาชนก กับ ความเพียรที่บริสุทธิ์” ในการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมรู้รักษาสามัคคี วาดภาพพระมหาชนกทรงว่ายน้ำในทะเล 7 วัน 7 คืน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำธรรมศิลป์มาสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยภาพดังกล่าวจะจัดแสดงเรื่องราวของศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และเรียนเชิญท่านร่วมวาดภาพและให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานฯ ในวันที่ 14-15 มิถุนายนนี้

1 2