ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 head

          ;วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดขอนแก่นกว่า 20 หน่วยงาน มีกำหนดจัดงานวันที่ 6 - 7 มิถุนายนนี้  ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

01 02
   
03 04
   
05 06