การประชุมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีปี 59 สู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดีภายใต้คุณธรรม"พอเพียง สามาคี มีวินัย"

12742483 1023035534426128 2764932039584051488 n 12742585 1023035657759449 2883895303908685160 n


เมื่อวันอังคารที่
23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรี นำโดยนางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการขับเคลื่อจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ได้เชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมหารือถึงแผนงานปีงบประมาณ 2559 โดยมีสาระสำคัญของแผนงานในการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นจังหวัดแห่งความจงรักภักดี ภายใต้คุณธรรมร่วม "พอเพียง สามาคี มีวินัย" อาทิ การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานกับเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมนำร่อง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมราชบุรีครั้งที่ 1 ร่วมกับ การจัดตลาดนัดความดีครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฏาคม นี้