ศคธ. จัดประชุมพิจารณานวัตกรรมและเตรียมการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑


  
78375 78380

 
         ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) งานสร้างเสริมพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม จัดประชุมพิจารณานวัตกรรมและเตรียมการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนศูนย์คุณธรรม คณะทำงานกลไกภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี

 

78379 78382