พิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๐)

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๐) โดยมีนายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ซึ่งรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๐) มีครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา ครูตำรวจตระเวนชายแดน และครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับรางวัล จำนวน ๙ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารมูลนิธิ พอ.สว. กรุงเทพมหานคร

 

IMG 9890 1 IMG 9856 1
IMG 9874 IMG 9876