การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากและเครือข่ายอำเภอคุณธรมพิจิตรภายใต้สโลแกรน " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข "

 

10302231 1023025917760423 2751938571667691518 n 6789 1023025911093757 6323429543103578736 n

  

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมบางมูลนากได้ร่วมประชุมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน อำเภอคุณธรรมบางมูลนากและวางแผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมพิจิตร ณ ห้องประชุมนายอำเภอบางมูลนาก ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีสาระสำคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการ " อำเภอบางมูลบาก อำเภอคุณธรรม สร้างสุข " ตามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา และวันที่ 7 กันยายน 2558 อำเภอบางมูลนากได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตร สู่จังหวัดคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอำเภอคุณธรรมสร้างสุข โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอบางมูลนากให้เป็นอำเภอสร้างสุข จึงได้แต่งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนที่สำคัญดังนี้ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมี นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมอยู่ด้วย 2.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 3.คณะกรรมการดำเนินงาน