ศคธ.ร่วมงาน“กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน”

220377 220381

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เข้าร่วมงาน“กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี และวัน CSR ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวันที่ 1 พฤษภาคม  ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “องค์การคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา” โดยน้อมนำพระปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้มุ่งทำประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนไทยต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

220382 220383