ศูนย์คุณธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

S 20414489 

 

          ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในงานมีริ้วขบวนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด "รัตนโกสินทร์เรืองรอง” จำนวน ๑๑ ริ้วขบวน

 

S 20414490 S 20414491
   
S 20414492 S 20414494