พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

2016 02 28 0 34 34 S 12877845

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาร่วมใน"พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ " โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สื่อมวลชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เเละ ประชาชน ร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลว

 

S 12877846  News27 

 


ที่มา : ภาพจากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม , กรมศาสนา