ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ผนึกกำลังหน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ กว่า 60 องค์กร เตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9

 

15368 15369


วันจันทร์ที่ 23 เมย 61  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ผนึกกำลังหน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ กว่า 60 องค์กร เตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9 ภายใต้แนวคิด"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ที่จะจัดขึ้นวันที่14-15มิถุนายน2561 โดยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานฯ ให้แนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและเปิดงานฯ  นายสิน สื่อสวน ผอ.ศูนย์คุณธรรมนำเสนอที่มา กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9 ้เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกำหนดเป้าหมายร่วมและข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามประเด็นคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในมิติองค์กรและเชิงพื้นที่ ในกลุ่มชุมชนและครอบครัว   สถานพยาบาล  สถานศึกษา  ท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดคุณธรรม รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 

15370 15371
   
15372 15373
   
15374 15375
   
 15376 15377 
   

Download PDFประชุมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี เพื่อเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

 

Download PDFกระบวนการระดมความคิดเห็น ต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สู่การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9