ศคธ. จัดเวทีเรียนรู้สร้าง “ชุมชนสุจริต” ด้วยธรรมนูญชุมชน

ศคธ. จัดเวทีเรียนรู้สร้าง “ชุมชนสุจริต” ด้วยธรรมนูญชุมชน

S 6381622

        ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเครือข่ายชุมชนภาคตะวันตก จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำธรรมนูญชุมชน” ของชุมชนภาคตะวันตก ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี มีชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน โดยวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม และ ป.ป.ช. ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี

20180421 Press เวทีจัดทำธรรมนูญชุมชน (final) Page1

20180421 Press เวทีจัดทำธรรมนูญชุมชน (final) Page2

 

 
S 6381615 S 6381616
   
S 6381617 S 6381618
   
S 6381619 S 6381620
   
S 6381621
   
 
S 6381624