ประชุมสรุปการดำเนินงานและพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 59 จังหวัดคุณธรรมพิจิตร

 

12742331 1023023327760682 4017314157692439060 n

       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการเลขานุการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร 11 เครือข่ายได้ร่วมประชุมหารือการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และร่วมพิจารณาแผนงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตรปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมี แพทย์หญิงดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และในช่วงเวลา 16.30น. วันเดียวกันนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อนำเรียนหารือในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มแผนงานการจัดทำยุทธศาสตร์คุณธรรมจังหวัดพิจิตร 3 ปี (2559-2561) เพิ่มจากแผนงานเดิม ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

12742376 1023023324427349 8748543296108479678 n 11694936 1023023244427357 5276866574432972041 n