ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมศาสนา ประชุม "คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑"

เชา 1


วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

เชา 2 เชา 3
   
เชา 4 เชา 6
   
เชา 7 เชา 8
   
เชา 9 เชา 11