ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น “พอเพียง” : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หารอ 1วันอังคารที่ 27 มีค 2561 ศูนย์คุณธรรม นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น “พอเพียง” : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9  ร่วมกับ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ข้อมูลสถานการณ์  องความรู้  กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และร่วมออกแบบ รูปแบบ เนื้อหาที่จะนำเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางสู่ปฏิบัติการร่วมของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนคุณธรรมความพอเพียงของสังคมไทยต่อไป

 

หารอ 2 หารอ 7
   
หารอ 4 หารอ 6
   
หารอ 3 หารอ 8