นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุุณธรรม ร่วมบันทึกรายการกระเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน "สร้างเยาวชนต้านทุจริต"

    22 กุุมภาพัันธ์ 2561- นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุุณธรรม ร่วมบันทึกรายการกระเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน "สร้างเยาวชนต้านทุจริต" ความยาว 25 นาที ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 - 22.55 น. พูดคุยในประเด็นบทบาทของศูนย์คุณธรรมในการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน นโยบายและกระบวนการพัฒนาที่เน้นเยาวชนเป็นศูนย์กลาง “ระเบิดจากภายใน” เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ “คุณธรรมกับทักษะชีวิต” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผลิตรายการโดย สถานีโทรทัศน์ NBT

74001   73995
     
73997   74005