นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร วางแผนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ

    14 กุมภาพันธ์  2561 นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร วางแผนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เปิดไฟให้ประเทศไทยและงานเสวนาสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย รายการกล้าทำดี การประกวดคลิปวีดีโอสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ การจัดหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่น 2 และเตรียมการขยายผลเวทีสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายสื่อคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค โดยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และภาคีที่เกี่ยวข้อง

101917   101881
     
101918   101920