ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ

 

การเคหะ 2

          วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารฯเข้าพบผู้ช่วยฯการเคหะแห่งชาติและทีมงานเพื่อหารือการขับเคลื่อนMOU โดย ทางการเคหะจะช่วยเผยแพร่ Viral Video "ขอตอบด้วยการกระทำ" ในหน่วยงานหรือชุมชนที่เป็นเครือข่าย นำกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับคุณธรรมที่การเคหะทำเช่น"คุณธรรมนำองค์กร",พัฒนารร.ตำรวจตระเวนชายแดน",บ้านสบายเพื่อยายตา" นำมาแลกเปลี่ยน+เผยแพร่ และการเคหะกำลังตั้ง"สถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน"เป็นโครงการใหม่ของผู้ว่าฯ จะขอให้ศูนย์คุณธรรม อนุเคราะห์วิทยากรหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำซึ่งมี2หลักสูตรคือสำหรับพนักงานและผู้นำชุมชน

การเคหะ 1 การเคหะ 3