ศคธ.เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกลไกภาค

timeline 20180208 182541 timeline 20180208 182543


วันพฤหัสบดีที่
8 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิน สื่อสวนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานกลไกภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ท่านกล่าว ว่า "เรื่องคุณธรรมเริ่มขยับไปทั้งสังคม ในส่วนของที่เราคิดกันคือ เราจะทำอย่างไรให้นวัตกรรมที่คิดค้นในโรงเรียนออกไปสู่สังคมมากขึ้น เราต้องมาช่วยกันค้นหาและสร้างที่จะทำให้เรื่องคุณธรรมในโรงเรียนตอบโจทย์สังคมมากขึ้นและเป็นรูปธรรม ซึ่งขั้นตอนแรกอาจจะต้องมาแยกแยะก่อนว่าปัญหาของเยาวชนมีกี่กลุ่มมาสำรวจเครื่องมือเดิมที่มีอยู่และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และจะทำสิ่งเหล่านี้จากหิ้งไปสู่ห้างได้อย่างไร" 

 

นายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่างจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า "การทำสถานศึกษาคุณธรรม จากโรงเรียนเล็กๆซึ่งเป็นจุดเล็กๆส่งผลให้เกิดพัฒนาการมาสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้น ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเริ่มรู้จักและให้ความสนใจและให้น้ำหนักเรื่องคุณธรรมมากขึ้นมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศ สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา รวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียน จำนวน 41 คนเขียนข่าว กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม