ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน

S 13484177 S 13484170

 

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน

  วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงาน ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน ณ โรงแรมปริ๊นสตัน ถนนมิตรไมตรี

  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ทางศูนย์คุณธรรมจึงอยากจัดเวทีเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมายคือช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในเรื่องของความดีโดยไม่ได้เน้นเพียงการสวดมนต์ไหว้พระ โดยหลังจากที่ได้ผลสรุปแล้วจึงนำไปสู่ระดับปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน และนำไปสู่ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนไปยังคณะกรรมการส่งเสริมแห่งชาติฯ และส่วนระดับอื่นๆของระดับนโยบายต่อไป และศูนย์คุณธรรมยินดีที่จะจัดการพูดคุยแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไปเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดในเด็กและเยาวชน

 

S 13484171 S 13484172
S 13484173 S 13484174