สภาองค์การบริหารส่วนร้อยเอ็ด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายท้องถิ่นดี จัดเวทีประชุมแผนพัฒนาคุณธรรมของเครือข่ายท้องถิ่น

12670318 1014343445295337 1520700323991327947 n  10273978 1014343398628675 541798378457443181 n  12654104 1014343575295324 8694997710566340805 n

 

     สภาองค์การบริหารส่วนร้อยเอ็ด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายท้องถิ่นดี จัดเวทีประชุมแผนพัฒนาคุณธรรมของเครือข่ายท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ. ห้องประชุม มีผู้บริหารและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 30 แห่ง ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน และกล่าวให้หลักคิดและแนวนโยบายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด สู่เป้าประสงค์ “ มีวันัย ใฝ่คุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ภายใต้ ยุทธ์ศาสตร์การส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด โดยผลของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ของเครือข่ายท้องถิ่น พบว่าสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมของเครือข่ายท้องถิ่นที่สำคัญคือ ความซื่อตรงโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

12661953 1014343628628652 6057006741164399962 n  12687896 1014343531961995 3133248857340793187 n  12715293 1014343765295305 2756031079161722366 n


      และในวันเดียวกันนี้เวลา 13.30- 17.00น. ได้ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อระดมความคิดเห็นและ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมในปัจจุบันของเครือข่ายสื่อมวลชนใน จังหวัดร้อยเอ็ดและ หาแนวทางร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการทำความดีร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด