ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านรองนายก วิษณุ เครืองาม ณ ทำเนียบรัฐบาล

S 2777185 S 2777187
   
S 2777184 S 2777186

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม นางสาวรังสิมา จารุภา กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองนายกวิษณุ เครืองาม ณ ทำเนียบรัฐบาล
ท่านวิษณุ ให้พรปีใหม่ แก่ชาวศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ณ ตอนนี้รัฐบาลเห็นผลงานของทางศูนย์คุณธรรมมากขึ้น การทำงานเห็นชัดเจนขึ้น เป็นกำลังใจให้ในการทำงาน ต่อไปอยากให้ ศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนงานมาตราฐาน "จริยธรรม" เป็น การบูรณาการ คุณธรรม + จริยธรรม ไปด้วยกัน


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร