"ไหว้พระ๑๐วัด๑๐รัชกาล" กิจกรรมดีๆรับปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรม

 

S 12664839 S 12664841


๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ -
นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมพิธี"ไหว้พระ๑๐วัด๑๐รัชกาล" กิจกรรมดีๆ รับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรม  กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จัดระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยจะมีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ขสมก. จำนวน ๑๐ คัน บริการรับ-ส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

S 12664838 S 12664840
S 12664835 S 12664836