ส่งกำลังใจ ส่งความสุข ในวันคริสต์มาส

S 15851525 S 15851526
S 15851529 S 1295984200

 

25 ธันวาคม 2560 - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส่งมอบกำลังใจผ่านตุ๊กตาความสุข Happy Dolls Project ให้กับพยาบาล รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง โดยมี นางผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์โรงเรียนจอมบึง ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการ/แนวคิด/กิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่ง social cradit หรือโครงการส่งเสริมคนดีเป็นกิจกรรมที่เป็น best practice ของโรงพยาบาล

 

 S 12959845  S 12959847