“เดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน”

 “เดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน”

S 12919163

21 ธันวาคม 2560 - งานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ และงานสื่อสารฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสรุปงานเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นในงาน ข้อเสนอแนะของคนในพื้นที่และเครือข่ายภาคีแต่ละองค์กรนำกลับมาปรับปรุงและจัดงานครั้งที่ ๔ ต่อไป

 

S 12919167 S 12919164
   
S 12919165 S 12919166