กระทรวงวัฒนธรรมจัด ๑๑ กิจกรรมส่งมอบความสุข ๒๕๖๑ เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย

 S 12206096 S 12206097

 

19 ธ.ค.60 - นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปี 2558 และ 2559 ทั้งนี้ ในปี 2560 ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และทุกส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดได้จัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ โดย วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม วธ.ร่วมกับวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด    จัดกิจกรรมคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเชิญชวนประชาชนรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมแจกคู่มือสวดมนต์ข้ามปีและลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

2. ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจม บพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ซึ่ง วธ. ร่วมมือกับ ขสมก.จัดรถให้บริการรับ-ส่งฟรี

3. สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์ ได้แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ 2.พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ 3.พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร  4.พระไภษัชยคุรุ ปางสมาธิ 5.พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย 6.พระพุทธรูปปางประทานธรรม 7.พระพุทธรูปไสยา (ปางไสยาหรือปรินิพพาน) 8.พระพุทธรูปห้ามสมุทร 9.พระพุทธรูปทรงเครื่อง และ 10.พระล้อม (พระห้าร้อย) ให้ประชาชนได้สักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

S 12206098 S 12206099
S 12206100 S 12206101

 

4.สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

5. เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดเป็นของที่ระลึก วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

6. “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

7. รณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งมอบความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมค่านิยมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกชมได้อย่างสะดวกทาง www.culturemarket.net

8. การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9. Night at Maya City มายาราตรีปี 2 โดยเปิดเมืองมายาช่วงกลางคืน และนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้า วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้มีกิจกรรมดูหนังข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.45 น.   ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5

10. การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส.ออนไลน์) “ชุด ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดทำเป็นส.ค.ส.ส่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 และ

11. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “เมืองแห่งศิลป์กระบี่...โคราช...เชียงราย” วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากผู้ผลิตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ วันที่ 3 - 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.


ข่าวโดย : งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร