ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดนครนายก และภาคีคุณธรรมสร้างสุข จัดงานมหกรรม เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน

S 12197980 S 12197981
S 12197982 S 12197983
   

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมทีมงานพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ และ งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ ร่วมประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน มีหน่วยงานร่วมจัดได้แก่ มศว. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิบุคคลพอเพียง มูลนิธิหัวใจอาสา สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร สำนักงานป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและพัฒนาเครือข่าย (ปปช) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กองทุนเวลาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ฯลฯ

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ได้เข้าพบ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมสร้างสุขในชุมชนสานต่องานของพ่ออย่างยั่งยืน เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า มีความยินดีที่ทางศูนย์คุณธรรม และเครือข่าย เข้ามาช่วยกันสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และอยากเห็นรูปธรรมของความสุขในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ขาดโอกาสทางสังคม และ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความช่วยเหลือจากสังคม และมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจากการทำดัชนีความสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา ต่อยอดกับวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดการคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน ชาวบ้านดำเนินชีวิต โดยยึดพระราชดำรัส “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้กลายเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนครนายกต่อไป

งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร