ศคธ.จัดสัมมนาการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา“สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม”

timeline 20170921 212631 timeline 20170921 212637
timeline 20170921 212557 timeline 20170921 212644

 

21 ก.ย. 2560 - ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” ซึ่งจัดโดย งานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม Centra by Centara ศูนย์ราชการ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ดร.ฉวีรัตน์ ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณองค์กรภาคีร่วมจัดเครือข่ายคุณธรรมที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สร้างคนดีด้วยวิถีคุณธรรมในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าสังคมคุณธรรม สร้างได้โดยทุกคนมีส่วนร่วม โดยหวังว่าความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในงานนี้ จะขยายผลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

สำหรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครูจากสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กว่า 700 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ห้องสมุดดิจิตอล บูมกิจกรรมกล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด บูธรายการวัยติดใจ ตลอดจนการบรรยายทางวิชาการจากนักวิชาการ และผู้ที่ขับเคลื่อนงานคุณธรรมในสถานศึกษา การพัฒนาคุณธรรมระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา, สื่อสร้างสรรค์ คุณธรรมสร้างคน (Digital Library) และมีการนำเสนอกระบวนการพัฒนาคุณธรรมทุกระดับชั้น Best Practice โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา ยกย่องกระบวนพัฒนาคุณธรรมแต่ละช่วงวัยของเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

 

ชมภาพบรรยาการงานเพิ่มเติม >>>   

 


งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร