ศคธ.โดย"ทีมกล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด"งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ปลุกการ์ตูนแอนิเมชั่น "ไม่รู้อิโหน่ อิเหน่" เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ) ส่งเสริมคุณธรรม

 

timeline 20170921 210804 timeline 20170921 210809
timeline 20170921 210806 timeline 20170921 210814

 

19 ก.ย. 2560 - ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานและได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ 9 รางวัล และสมุดบันทึกความดีตามรอยพ่อ 42 รางวัล และคลิปวีดีโอยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณโครงการ “ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา” รู้อิโหน่ อิเหน่ ตอน ลอกข้อสอบ ซึ่งเป็นการ์ตูนเอนิเมชั่น ที่ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อ และยังมีโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมรับโล่ห์รางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวเรื่อง “บันทึกความดีตามรอยพ่อ” คือ โรงเรียนบ้านคลองอุดม ได้รับรางวัลที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไม้ซุง ได้รับรางวัลที่ 3 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนวัดลำกระดาน ได้รับรางวัลชมเชย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดทำโครงการบันทึกความดีตามรอยพ่อโครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักศาสนา ปรัชญาพอเพียง และ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีผลงานส่งเสริมคุณธรรมของสังคม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้นเขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร