ศูนย์คุณธรรม จับมือเจริญเคเบิล ร่วมขับเคลื่อนความดี

timeline 20170905 162356


5  กันยายน 2560 -  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมหารือนายวิชิต  เอื้ออารีวรกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด   เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ร่วมเป็นหน่วยงานที่สื่อสารความดีให้ขยายไปทุกพื้นที่   โดยกลุ่มเป้าหมายของเจริญเคเบิลทีวี เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มคนทำงาน  และกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีฐานสมาชิกผู้ใช้บริการเคเบิลทีวี มากกว่า 600,000 ครัวเรือน  จำนวนกว่า 1,000,000 คน  และมีเครือข่ายทุกภูมิภาคอีกกว่า 300 สถานี  ซึ่งคุณวิชิตได้ฝากว่า สิ่งสำคัญคือ เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สื่อดี และเพิ่มความถี่ในการเสนอ  จะมีการวางแผนผลิตรายการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม เพิ่มช่อง Moral Channel โดยจะทำแผนทั้งระยะสั้น  ระยะยาว ความร่วมมือระหว่าง ศคธ. และ เจริญ เคเบิลทีวี  โดยนำเนื้อหาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเผยแพร่ต่อไปในสังคม  เช่น

 1.สารคดี ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา)  ที่ศูนย์คุณธรรมมี ไปเผยแพร่ในช่อง ดอกไม้บานสื่อสารความดี

 2.การ์ตูนของศูนย์คุณธรรม ที่เคยได้ผลิตไว้

 3.รายการที่เราได้ทำไว้ กับ ป.ป.ช., กรมประชาสัมพันธ์, รายการที่เราผลิตเอง

 4.รายการที่ผลิตขึ้นมาใหม่

 


เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร

ภาพถ่าย : เมธัช  ศรีโมรา

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร