ศคธ.มอบน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัย หมู่บ้านไทยสามัคคี

105229 8194

 

7 สิงหาคม 2560 - นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรม  ได้เดินทาง ให้กำลังใจ และมอบของแก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก และท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ในหม่บ้านไทยสามัคคี  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

8195 8196

ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร