พัฒนาแกนนำนักศึกษาภาคเหนือขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่น ๒ (ภาคเหนือ)  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-20 กค 2560 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คนจาก 9 มหาวิทยาลัย

 

S 10551383

S 10551314
S 10551382 S 10551381