รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “มหกรรมเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม”ยกเป็นจังหวัดต้นแบบเพื่อขยายผล ปี 2560

 

402765

 

S 5218357 S 5218365

 

๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ -  พลเอก ธนะศักดิ์  ปฎิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี   ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “มหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม”  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ตามแนวคิด สืบสานปณิธานของพ่อ  สานต่องานที่พ่อทำ “พอเพียง สามัคคี มีวินัย  สุจริต  จิตอาสา”   ในระหว่างวันที่   ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ โรงยิมเนเซี่ยม  จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  ๙  และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจบุคคลต้นแบบ “๑ ตำบล ๑ คนดี” และยังเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี  โดยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด

     โดย พลเอกธนะศักดิ์  ปฎิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากความรักความปรารถนาดี มายังทุกท่าน  และยินดี  และเป็นเกียรติมากที่ได้มาในวันนี้  จังหวัดราชบุรี เป็น ๑ ใน ๔ จังหวัดนำร่อง  และในปีหน้าจะเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลให้ความดีขยายไปทั่วประเทศ

402766 402768
402795 402796

  
       รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มั่นใจว่า อนาคตประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เพราะทุก ๆ คนเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมคุณธรรม การที่ ประเทศไทยเป็นชาติอยู่ได้จนทุกวันนี้ด้วยความมีคุณธรรม และ มีวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นจิตวิญญาณของการท่องเที่ยว   ทำให้ทั่วโลกอยากมาเยี่ยมเยียนประเทศไทย เพราะฉะนั้น คุณธรรมนอกจากจะทำให้สังคมสงบสุขแล้ว ยังทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศด้วย

     “ ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศไทยที่น่าท่องเที่ยว อันดับ ๔ จากกว่า ๒๐๐ประเทศ ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ไทย ทำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๖ ของโลก ร้อยละ ๒๐.๖ จาก GDP โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลย แค่ใช้เงินบูรณาการประมาณ ๖ พันล้านบาท แต่ได้เงินเข้าประเทศถึง  ๒.๕ ล้านล้านบาท และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะเป็นประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยว ๑ ใน ๑๐ ของโลก วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นเป็นอันดับ ๗ ของโลก สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ มาจากคุณธรรม ความดีที่มี  เพราะฉะนั้น คุณธรรม ความเป็นคนดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ทำเงินได้ด้วย ช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้โดยไม่ต้องลงทุน แค่ลงแรงเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีน้ำใจ นักท่องเที่ยวก็อยากกลับมาเยือนอีกเอง  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เงินลงท้องถิ่นที่สุด“ รองนายกฯ กล่าว และรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณธรรม  ต่อไป และได้กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

402798 402799