กรรมการศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ดูงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เล็งถอดบทเรียน ต.ลำปะดา สร้างองค์ความรู้ตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนคุณธรรมด้วยตัวเอง หวังขยายผลในตำบลอื่นๆ ทั่วประเทศ

 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0001

 

             ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดูงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายคุณธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรส่งเสริมคุณธรรม 

            ต่อจากนั้น  เดินทางไปตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  เพื่อดูงานตำบลส่งเสริมคุณธรรมของตำบล   ลำประดา ซึ่งได้รับเลือกจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้เป็นต้นแบบ “ตำบลจัดการตนเอง” เนื่องจากตำบลลำประดามีกระบวนการโดยชาวชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้านต่างๆ ภายในชุมชนด้วยตัวเอง ซึ่งรวมถึงปัญหาสังคม เช่น การเล่นการพนัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพื่อให้ตำบลลำประดาเป็นสังคมคุณธรรม ชาวบ้านมีความสุข ทั้งนี้  คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ยังได้ดูงานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนบ้านน้อย ปรึกอุทิศ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมของ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ด้วย

 

 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0002  ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0003

 

        นพ.จักรธรรม  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ ว่า  จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และมีภาคเอกชน เครือข่ายทางสังคมต่างๆ ภาคประชนชนเร่งดำเนินการด้วยอย่างแข็งขัน จึงทำให้งานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดพิจิตรมีความต่อเนื่อง  แม้จะเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วถึง ๓ คน   จึงเห็นสมควรให้มีการถอดบทเรียน หากระบวนการที่ทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมมีความสำเร็จ

        ขณะที่ ตำบลลำประดา   เป็นตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตำบลคุณธรรม โดยใช้กระบวนการที่ดำเนินการโดยชาวบ้านเอง  ไม่ใช่ดำเนินการตามแนวทางหรือตามนโยบายของภาครัฐ   เพราะฉะนั้น จะมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรม จัดทีมนักวิชาการมาเก็บข้อมูลและถอดบทเรียนของตำบลลำประดา  สร้างองค์ความรู้ลำประดาโมเดล  ขณะเดียวกัน ทีมจากศูนย์คุณธรรม ก็จะมาช่วยเติมเต็มให้ตำบลลำประดาด้วย อย่างเช่น การพัฒนาทายาทของผู้นำท้องถิ่นเพื่อมาสานต่องานในอนาคต

     “เมื่อถอดบทเรียน ได้องค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม ของ จ.พิจิตร และ ตำบลลำประดาแล้ว ศูนย์คุณธรรมก็จะได้นำเสนอรัฐบาลผ่านกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ เป็นประธาน  เพื่อให้มีการขยายผลต่อไป “ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าว 

ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0004 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0005
ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0006 ขาว 3 ขาวคณหมอ 170622 0007