รองนายกฯ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือที่ พิจิตรจังหวัดคุณธรรมต้นแบบมั่นใจไทยเดินหน้าสู่ประเทศที่มีความมั่นคงทางคุณธรรมได้ ชี้ คุณธรรมทำเงินเข้าประเทศได้ วัฒนธรรม ความเป็น เจ้าบ้านที่ดีส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รายได้เข้าประเทศกว่า ๒.๕ ล้านล้านบาท

 

ขาว 2 by พฟาง 170622 0001

 

        ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  มิ.ย. ๒๕๖๐ ที่จังหวัดพิจิตร  โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประสานกับ ๕ กระทรวงที่ร่วมเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่จัดสมัชชาคุณธรรม ๔ ภาค เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมคุณธรรมระหว่างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ โดยสมัชชาคุณธรรมที่จังหวัดพิจิตรเป็นครั้งสุดท้าย เป็นสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร

          รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มั่นใจว่า อนาคตประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เพราะทุก ๆ คนเป็นพลังสำคัญ เป็นตัวจักรขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมคุณธรรม การที่ ประเทศไทยเป็นชาติอยู่ได้จนทุกวันนี้ด้วยความมีคุณธรรม และ มีวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นจิตวิญญาณของการท่องเที่ยว   ทำให้ทั่วโลกอยากมาเยี่ยมเยียนประเทศไทย เพราะฉะนั้น คุณธรรมนอกจากจะทำให้สังคมสงบสุขแล้ว ยังทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศด้วย

 

ขาว 2 by พฟาง 170622 0003 ขาว 2 by พฟาง 170622 0002
ขาว 2 by พฟาง 170622 0004 ขาว 2 by พฟาง 170622 0005

 

     “ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศไทยที่น่าท่องเที่ยว อันดับ ๔ จากกว่า ๒๐๐ ประเทศ ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ไทยทำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๖ ของโลก ร้อยละ ๒๐.๖ จาก GDP โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลย แค่ใช้เงินบูรณาการประมาณ ๖ พันล้านบาท แต่ได้เงินเข้าประเทศถึง  ๒.๕ ล้านล้านบาท และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะเป็นประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยว ๑ ใน ๑๐ ของโลก วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นเป็นอันดับ ๗ ของโลก สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ มาจากคุณธรรม ความดีที่มี  เพราะฉะนั้น คุณธรรม ความเป็นคนดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ทำเงินได้ด้วย ช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้โดยไม่ต้องลงทุน แค่ลงแรงเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีน้ำใจ นักท่องเที่ยวก็อยากกลับมาเยือนอีกเอง  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่เงินลงสู่ท้องถิ่นมากที่สุด“ รองนายกฯ กล่าว  

       รองนายกฯ กล่าวต่อว่า หลังจากเสร็จสมัชชาคุณธรรม ๔ ภาคแล้ว  ก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมต่อไป แชร์ตัวอย่างที่ดี ๆ ออกไป เพื่อขยายผล ซึ่งนายกฯชื่นชมสิ่งที่ดำเนินการมา และรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณธรรม  โดยเน้นให้ภาคประชาชนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ภาครัฐจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกเท่านั้น