การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

174752 174751
174747 174749

 

19 มิถุนายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮงจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ที่ 6 ที่ กศน. อำเภอเมืองศรีสะเกษ ท่านผู้ว่าราชการ นายธวัช สุระบาล ให้เกียรติเป็นประธาน มีภาคส่วนต่างๆ ทั้งคณะสงฆ์และเครือข่ายภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ได้เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อน พร้อมยินดีจัดการขัอมูลต้นทุนคุณธรรม ในจังหวัด ได้กำหนดพื้นที่ถอดความรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1. โรงเรียน 6 แห่ง
2. ชุมชน 5 แห่ง
3. โรงพยาบาล 1 องค์กร
4. วัด 5 แห่ง
5. กองทุนสวัสดิการ 5 กองทุน
6. ชุมชนสิ่งแวดล้อม 5 ชุมชน
7. สถานีตำรวจ 1 แห่ง
8. เทศบาล 1 แห่ง
9. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 3 องค์กร
10. องค์กรสาธารณะประโยชน์ 4 (ชมรมคนรักในหลวง สมาคมทนายความ มูลนิธิหลวงปู่สรวง สโมสรโรตารี่)
11. ธุรกิจเอกชน 1 (โรงงานแป้งมันเอี่ยมศิริ)
12. กลุ่มจิตอาสา 1 (กลุ่มขนมจีน)