ปตท.ร่วมขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี

timeline 20170616 123953

 

6 มิ.ย. 2560 -  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมหารือ นายประเสริฐ ลสิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ซึ่ง ปตท. นั้น มี spirit เป็นค่านิยมหลัก (Core values) 

S=Synergy =สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P=Performance Excellence=ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I=Innovation=ร่วมสร้างนวตกรรม
R=Responsi bility for Society=ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I=Integrity&Ethics=รวมสร้างพลังความดี

ในการสร้างความคาดหวัง และความเชื่อมั่นในการทำงานที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และยังได้ให้ความสำคัญ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยได้จัดทำโครงการร้านไอติมคุณธรรม ไม่มีคนขาย ผู้ซื้อสามารถหยิบไอติม โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์