ปตท.ร่วมขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี

timeline 20170616 123953

 

6 มิ.ย. 2560 -  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมหารือ นายประเสริฐ ลสิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. ซึ่ง ปตท. นั้น มี spirit เป็นค่านิยมหลัก (Core values) 

S=Synergy =สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P=Performance Excellence=ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I=Innovation=ร่วมสร้างนวตกรรม
R=Responsi bility for Society=ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I=Integrity&Ethics=รวมสร้างพลังความดี

ในการสร้างความคาดหวัง และความเชื่อมั่นในการทำงานที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และยังได้ให้ความสำคัญ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยได้จัดทำโครงการร้านไอติมคุณธรรม ไม่มีคนขาย ผู้ซื้อสามารถหยิบไอติม โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest