ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 

2 ม.ย. 60 170603 0004 2 ม.ย. 60 170603 0005

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ กรรมการร่วมและเลขานุการร่วมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ (ครั้งที่๑/๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๕๒ คน ได้แก่ ๑๒ เครือข่ายจังหวัดพิจิตร และ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเริ่มด้วยการกล่าวถึงที่มาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน ๕ กระทรวงหลัก ความคืบหน้าในการเตรียมงานการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

2 ม.ย. 60 170603 0002 2 ม.ย. 60 170603 0001
2 ม.ย. 60 170603 0006 2 ม.ย. 60 170603 0008

 


จักราชัย  ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest