นิด้า ร่วมขยายความดีทั่วไทย

IMG 1914 IMG 1917

 

                29  พ.ค. 2560 - นายธาดา  เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าพบ รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  อธิการบดี สถาบันฑิตพัฒนศาสตร์ ร่วมมือขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ขยายผลความดีทั่วไทย  ซึ่งสถาบันฑิตพัฒนศาสตร์เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยที่นิด้านั้นมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม "หลักสูตรโตไปไม่โกง"  ทั้งนี้ยังเล็งร่วมปลุกจิตสำนึกที่ดีในสถานศึกษา และในสังคม  ที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ของสังคมไทย

IMG 1906


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest