"สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน" รับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

"สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน" รับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

BD สรรหาบอรด2560

[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.codi.or.th/index.php/public-relations/news/15471-2017-05-08-05-34-58