กระทรวงสาธารณสุขประสานพลังร่วมองค์กรคนดี

354794

 

๕ พ.ค. ๖๐ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรพร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หารือความร่วมมือสร้างองค์กรต้นแบบ แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำโรงพยาบาลคุณธรรม และมีเป้าจะขยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ

 

354793

 

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์