ศูนย์คุณธรรมชวนกระทรวงคมนาคม Co Branding องค์กรคนดี

 

IMG 9934

 

20 เม.ย. 60 : นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม ได้เข้าพบ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม หารือความร่วมมือองค์กรดี สร้างแรงบันดาลใจผ่าน ๑๓ บุคลากรดีเด่นของกระทรวง และในอนาคตจะทำความร่วมมือพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานในสังกัด 8 กรม 10 รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงานของรัฐ รวมพนักงานจำนวน 114,090 คน

 

IMG 9923 IMG 9935

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์