กระทรวงศึกษาธิการร่วมศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ขยายพื้นที่คนดี

S 7659702 S 7659669

 

2 พฤษภาคม 2560 : Co Branding แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีระหว่าง ศคธ.กับ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือ "องค์กรคนดี มีคุณธรรม" นำทีมโดย คุณธาดา เศวตศิลา ผอ.สิน สื่อส่วน คุณสุขุมาลย มลิวัลย์ และ ทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร โดยช่วงแรกหารือภาพรวมการบูรณาร่วมกัน

ช่วงที่ 2 หารือกับ ผอ.สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนงานสื่อสารสร้างสังคมคุณธรรม สู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สุภาพชนคนอาชีวะ และ แกนนำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต (สกอ.)


 

วิชชดา นฤวรพัฒน์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์