สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม

 

S 7389715

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม ชวนดู ๙ แหล่งเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙

#มุมคุณธรรม #ห้องสมุดดิจิตอล #สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย

 

S 7389717 S 7389718 S 7389719
S 82001927 S 82001928 S 82001931
S 82001933 S 82001936 S 82001938

 

 หนังสือไม่มีจำหน่าย หากพ่อแม่ คุณครู ผู้ปกครองสนใจ สามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือได้ที่ บูธหนังสือศูนย์คุณธรรม และ สสค. ห้อง Meeting 1 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ***วันละ ๑๐๐ เล่มเท่านั้น

S 82001943

 


 

วิชดา  นฤวรพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์