สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม

 

S 7389715

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม ชวนดู ๙ แหล่งเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙

#มุมคุณธรรม #ห้องสมุดดิจิตอล #สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย

 

S 7389717 S 7389718 S 7389719
S 82001927 S 82001928 S 82001931
S 82001933 S 82001936 S 82001938

 

 หนังสือไม่มีจำหน่าย หากพ่อแม่ คุณครู ผู้ปกครองสนใจ สามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือได้ที่ บูธหนังสือศูนย์คุณธรรม และ สสค. ห้อง Meeting 1 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ***วันละ ๑๐๐ เล่มเท่านั้น

S 82001943

 


 

วิชดา  นฤวรพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest