การประปานครหลวงร่วมองค์กรคนดีขยายความดีทั่วไทย

การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0005 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0002
การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0001 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0003

 

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ - นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าหารือ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 และผู้บริหารฝ่าย สื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม การประปา นครหลวง เพื่อทำความร่วมมือ Co-Brand องค์กรคนดี และกิจกรรม แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี ๗ ล้านความดีทั่วไทย โดย การประปานครหลวงยินดีให้ความร่วมมือ และเชิญศูนย์คุณธรรม ร่วมกิจกรรมประจำปี CG Day "กล้าทำดี" ระหว่างวันที่ 3 - 7 ก.ค. 60


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์