การประปานครหลวงร่วมองค์กรคนดีขยายความดีทั่วไทย

การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0005 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0002
การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0001 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0003

 

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ - นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าหารือ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 และผู้บริหารฝ่าย สื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม การประปา นครหลวง เพื่อทำความร่วมมือ Co-Brand องค์กรคนดี และกิจกรรม แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี ๗ ล้านความดีทั่วไทย โดย การประปานครหลวงยินดีให้ความร่วมมือ และเชิญศูนย์คุณธรรม ร่วมกิจกรรมประจำปี CG Day "กล้าทำดี" ระหว่างวันที่ 3 - 7 ก.ค. 60


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest