วธ.จัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0001 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0003

 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

       นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปีกรุงรัตนโกสินทร์” โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากุรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงนำประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาจนครบรอบ ๒๓๕ ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสิทร์

 

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0004 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0002  งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0005

 

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ ๕ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน       ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และเปิดกิจกรรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (Night Museum) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ เมษายน ที่โรงละครแห่งชาติ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย งานพิธีสำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวง พิธีสักการะบูรพกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งพิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง  3 พิธีจะจัดขึ้นในวันที่     ๒๐ เมษายน ขณะเดียวกันยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ    พลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รถศูนย์ข้อมูลดนตรี ต้นไม้ปณิธานทำความดี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์