วธ.จัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0001 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0003

 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

       นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปีกรุงรัตนโกสินทร์” โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากุรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงนำประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาจนครบรอบ ๒๓๕ ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสิทร์

 

งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0004 งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0002  งานแถลงขาว วธ. ๑๗๐๓๓๐ 0005

 

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ ๕ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน       ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และเปิดกิจกรรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (Night Museum) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ เมษายน ที่โรงละครแห่งชาติ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย งานพิธีสำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวง พิธีสักการะบูรพกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งพิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง  3 พิธีจะจัดขึ้นในวันที่     ๒๐ เมษายน ขณะเดียวกันยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ    พลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รถศูนย์ข้อมูลดนตรี ต้นไม้ปณิธานทำความดี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest