ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จับมือกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0003

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0004

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0002 กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0001

 

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ) ในวันที่ 27 มี.ค. 60 เพื่อ หารือความร่วมมือ (Co-Brand) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และ ศูนย์คุณธรรม ภายใต้กิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วประเทศไทย โดยศูนย์คุณธรรม (ทีมงาน กล้าทำดี) จะร่วมผลิตรายการ "ข่าวดีบันดาลใจ" เผยแพร่ในช่วงรายการ #สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และจะมีกิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" สัญจรไปตามภูมิภาคในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขต หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี้

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest