ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จับมือกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0003

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0004

กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0002 กรมประชาสมพนธ ๑๗๐๓๒๙ 0001

 

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ) ในวันที่ 27 มี.ค. 60 เพื่อ หารือความร่วมมือ (Co-Brand) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และ ศูนย์คุณธรรม ภายใต้กิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" ต่อยอด 7 ล้านความดีทั่วประเทศไทย โดยศูนย์คุณธรรม (ทีมงาน กล้าทำดี) จะร่วมผลิตรายการ "ข่าวดีบันดาลใจ" เผยแพร่ในช่วงรายการ #สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และจะมีกิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" สัญจรไปตามภูมิภาคในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขต หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี้

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์