บรรยากาศภายในงาน"ธรรมดีที่พ่อทำ..ของขวัญจากก้อนดิน"ภายใต้คุณธรรม ๔.ประการ

 "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" วันที่ ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.ศูนย์การค้าสยามพารากอน   Lifestyle  Hall  ชั้น ๒  เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.

302435

302443

302309

301848 301847 301845


มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.เค.วาย. บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และเครือข่ายรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ฯลฯ โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานเปิดงานวันที่ ๙ มีนาคม และพลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นประธานในการประมูลภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการรวมพลังความรักของคนไทย โดยเชิญชวนให้ทุกคนนำดิน คนละหนึ่งกำมือจากที่บ้านมาร่วมตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ๗๐ ล้านความดี และใช้ในการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย อ.สมภพ บุตราช ประกอบบทเพลงขับร้องโดยคณะเยาวชนร่วมกับประชาชน ภาพดังกล่าวจะนำออกประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิธรรมดีเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

ในงานนี้ เราได้ร่วมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมกันตั้งปณิธานความดี ซึ่งก็ได้รับความสนใจแก่ผู้มาร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารา นักแสดง อาทิเช่น คุณทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม คุณจ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม และคุณกรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ฯลฯ

301849  301853 302311  302310

 

รับชมภาพบรรยากาศงาน เพิ่มเติม 

 

        ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณ มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.เค.วาย. บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และเครือข่ายรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ฯลฯ   Happy dolls Project และหัวใจอาสาทุกดวงที่มาร่วมแสดงพลังความดีกับเรา สาริณี ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์