ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคุณธรรมภาคกลางจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคุณธรรม

 

02 20 2560 1 02 20 2560 2

 

20 กุมภาพันธ์ 2560 - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคุณธรรมภาคกลางจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคุณธรรม 9 จังหวัดภาคกลางและตะวันออกกว่า 30 องค์กร จาก 4 กลุ่มเครือข่าย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ชุมชน  เด็กและเยาวชน เพื่อบูรณาการการทำงาน กำหนดเป้าหมายร่วม  ออกแบบ เนื้อหา รูปแบบกิจกรรม ร่วมกันเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง 8-9 มีค นี้  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

02 20 2560 3

02 20 2560 4
02 20 2560 5 02 20 2560 6

ประมวล บุญมา

กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม